Στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την ισότητα Δικαιωμάτων και την προστασία απέναντι στη βία στις γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Να διασφαλίσουμε την ισότητα Δικαιωμάτων και την προστασία απέναντι στη βία στις γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις»


Η Μαρία Γιαννακάκη, βουλευτής Β΄ Πειραιώς της Δημοκρατικής Αριστεράς και μέλος της Επιτροπής Ισότητας, Μειονοτήτων και κατά των Διακρίσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, προέβη στην κατάθεση πρότασης υπόψιν της Επιτροπής, με θέμα τη Διασφάλιση της Ισότητας Δικαιωμάτων και την προστασία απέναντι στη βία στις γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Η εν θέματι πρόταση αφορά σε όλο το φάσμα των επαγγελματικών και προσωπικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όπως η επαγγελματική ανέλιξη, τα στερεότυπα στο πλαίσιο της σεξιστικής αντιμετώπισής τους ως επαγγελματίες, η σεξουαλική παρενόχληση και γενικότερα οι πάσης φύσεως διακρίσεις εναντίον τους στο συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο.
Η κα Γιαννακάκη προέβη σε αυτήν την κίνηση σα συνέχεια της Σύστασης 1742 (2006) για τα δικαιώματα του Ανθρώπου στις Ένοπλες Δυνάμεις, με στόχο η Κοινοβουλευτική Συνέλευση να εξετάσει το ειδικό ζήτημα της κατάστασης των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε πρόκειται για ένστολο είτε για πολιτικό προσωπικό, προκειμένου να προχωρήσει σε μια καταγραφή, και επί αυτής της βάσης να καθορίσει τις βέλτιστες πρακτικές και να διαμορφώσει τις Συστάσεις για τα κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τέλος σημειώνεται, πως για να γίνει μια πρόταση αποδεκτή, χρειάζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου, την έγκριση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής και τις υπογραφές 20 μελών της, από 5 τουλάχιστον διαφορετικές χώρες.

 

Μπορείτε παρακάτω να διαβάσετε το κείμενο της πρότασης, σε ελληνικά και αγγλικά.

 

Να διασφαλίσουμε την ισότητα Δικαιωμάτων και την προστασία απέναντι στη βία

στις γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις

 

Οι γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με ένα περιβάλλον
σχεδιασμένο από και για άντρες και αντιμετωπίζουν πολυάριθμες διακρίσεις και
μορφές βίας. Οι πιο υψηλές θέσεις στο στρατό συνήθως καταλαμβάνονται από
άντρες. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, κάποιες αποστολές δεν τους ανατίθενται,
με μόνο επιχείρημα το φύλο τους, όπως οι θέσεις μάχης.
Επίσης, οι γυναίκες στο στρατό είναι θύματα προκαταλήψεων, στερεοτύπων και
διακρίσεων. Το γεγονός ότι θα «αναστάτωναν» τους άντρες συναδέλφους τους
είναι συχνά το επιχείρημα για να αποκλειστούν από κάποιες εργασίες. Επιπλέον, ο
χώρος διαμονής δεν είναι πάντα έτσι διαμορφωμένος, που να λαμβάνουν υπόψη
τους και τα δύο φύλα.
Οι παρενοχλήσεις και οι επιθέσεις σεξουαλικού τύπου στις γυναίκες στις ένοπλες
δυνάμεις είναι μια πολύ διαδεδομένη μάστιγα. Μια αμερικανική μελέτη δείχνει ότι
μία στρατιωτικός διατρέχει τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστεί βιασμό,
από ότι μια πολίτης. Κάποιες χώρες έχουν εφαρμόσει εσωτερικές διαδικασίες για
να καταγγέλλουν και να τιμωρούν τη βία. Παρόλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι οι
γυναίκες ελάχιστα εμπιστεύονται αυτούς τους μηχανισμούς και προτιμούν να
σιωπούν, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εγκαταλείπουν το στρατό.
Σα συνέχεια της Σύστασης 1742 (2006) για τα δικαιώματα του Ανθρώπου στις
Ένοπλες Δυνάμεις, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση οφείλει να εξετάσει το ειδικό
ζήτημα της κατάστασης των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε πρόκειται για
ένστολο είτε για πολιτικό προσωπικό, προκειμένου να προχωρήσει σε μια
καταγραφή και επί αυτής της βάσης, να καθορίσει τις βέλτιστες πρακτικές και να
διαμορφώσει τις Συστάσεις για τα κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

 

Guaranteeing equal rights and protecting women against violence in the armed forces


Women in the armed forces have to live and work in an environment that was designed by and for
men and are confronted with many forms of discrimination and violence. The highest positions in
the army are most frequently held by men. In some European countries, women are excluded from
certain jobs such as combat-related employment. Women in the armed forces are also subject to
prejudice, stereotyping and discrimination. The fact that they might "distract" their male colleagues
is sometimes put forward as a reason for excluding them from certain jobs. Moreover, armed forces
accommodation is not always designed to be shared by both sexes.
Sexual harassment and assaults on women are widespread problems in the armed forces. Αn
American study has shown that female soldiers are three times more likely to be raped than other
women. Some States have put internal procedures in place to report and punish these acts of
violence. However, it is frequently observed that women have little confidence ίn these mechanisms
and prefer not to speak out and, in some cases, even prefer to leave the army.
As a follow-up to Recommendation 1742 (2006) οn the human rights of members of the armed
forces, the Parliamentary Assembly should consider the specific issue of the status of women in the
armed forces, irrespective of whether they are military or civilian staff, so as to take stock of the
situation and, οn this basis, identify good practices and make recommendations to the member
States of the Council of Europe.

 

profile - blur

 

 

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά