Άμυνα

Video: Ομιλία στη Διαρκή Επιτροπή Άμυνας, στη συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων, του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ αναφορικά με το φαρικό δίκτυο, στρατολογικά θέματα, μέριμνα προσωπικού και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων της ΕΑΣ

9/7/14

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύρια Υπουργέ, θα παραλείψω το πρώτο τεχνικό κομμάτι που έχει αναφερθεί από όλους τους εισηγητές, σχετικά με τα τρία κεφάλαια και τα τρία βασικά θέματα. Θα περάσω κατευθείαν στο πρώτο, σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για τους φάρους. Αυτό έρχεται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα νόμο 1629/1951 και ορίζει την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Φάρων, υπαγόμενη διοικητικά απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ως τον αρμόδιο κρατικό φορέα που έχει τη δικαιοδοσία εγκατάστασης λειτουργίας και συντονισμού του συνόλου του φαρικού δικτύου της χώρας, στο πλαίσιο της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των επιχειρησιακών αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού και γενικά, σε ότι αφορά στην διακλαδική συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων.
Θα θέλαμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ότι έχει να κάνει με τους ορισμούς που παρατίθενται στο άρθρο 1, όπως αναφέρεται, αυτοί λειτουργούν ερμηνευτικά και για τη συστηματική υποβοήθηση της λειτουργίας του νόμου, αφού το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση αυτών των όρων. Και γιατί αυτοί περιλαμβάνονται σε άλλο νομοθέτημα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αλληλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων φορέων.
Διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά με το άρθρο 20, καθώς δεν γίνεται σαφής αναφορά βασικών προϋποθέσεων σε περίπτωση εκμετάλλευσης του φάρου από ανάδοχο. Δεν υπάρχει μία ρητή και εμπεριστατωμένη οροθέτηση τεχνικών προϋποθέσεων, για την εύρυθμη λειτουργία του παραχωρούμενου φάρου.
Επίσης, πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας ένα σαφές πλαίσιο του τι ακριβώς εστί ανταποδοτικά δικαιώματα, για τον ανάδοχο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κατά την καθ' όλα κατανοητή συζήτηση πόρων, μέσω οικονομικής εκμετάλλευσης δημόσιας περιουσίας και δη, παραχώρησης μέρους ενός δικτύου που είναι κοινής ωφέλειας, όπως αυτό του φαρικού συστήματος, πως προέχει η εκπλήρωση του σκοπού ύπαρξης των φάρων πρωτίστως, δηλαδή, ασφαλής ναυσιπλοΐα και έπεται σαν προτεραιότητα η αναζήτηση εσόδων μέσω αυτών.
Όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, παρατηρούμε πως υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις προηγούμενων διατάξεων σε επιμέρους θέματα στρατολογικής νομοθεσίας, όπως η αναβολή κατάταξης στα ειδικά στρατολογικά συμβούλια, οι ανυπότακτοι, οι ομογενείς, οι αντιρρησίες συνείδησης.
Τα στρατολογικά νομοθετήματα επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις οικονομικές απαιτήσεις μιας τεράστιας μερίδας οικογενειών, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. Οι θέσεις μας σαν ΔΗΜ.ΑΡ. για το ποιο είδος στρατού θα θέλαμε να έχουμε, είναι πάγιες και τις γνωρίζετε πολύ καλά.
Θα αναφέρω την ερώτηση μου που κατατέθηκε στις 20 Μαρτίου 2013, προς τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κ. Παναγιωτόπουλο, αναφορικά με το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης και την ανυποταξία και την ΚΥΑ του 2011, που προβλέπεται πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ, που επιβάλλεται για το αδίκημα τις ανυποταξίας. Ποσό τεράστιο για την εποχή που διανύουμε. Η ελληνική πρακτική, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει αναγνωρίσει ρητά, ότι στην αντίρρηση συνείδησης που προστατεύεται από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναφορικά με την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, την τεκμηρίωση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, σχετικά με την παραβίαση του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη από τη χώρα μας, για την διακριτή μεταχείριση που εφαρμόζει στους αντιρρησίες συνείδησης και ότι αυτό μας έχει βάλει στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών παλαιότερα, καθώς οι πρακτικές που ακολουθούνται στην Ελλάδα αντέβαιναν ρητά στο διεθνές σύμφωνο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στα άρθρα 30 και 32, που περιέχουν ταυτόσημο πλαίσιο. Με το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς άρθρο 57 του νόμου 3421/2005, παράγραφοι 4 και 5, πράγματι η κατηγορία ανυπότακτων που συμπληρώνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους, αντιμετωπίζονταν ευνοϊκά. Είτε προέκυπτε αναδρομική παραγραφή του αξιόποινου της ανυποταξίας. Στο νομοσχέδιο που εξετάζουμε και στα άρθρα που προανέφερα, δείχνετε να πιστεύετε ότι ίση αντιμετώπιση των ανυπότακτων, ανεξαρτήτως ηλικίας, μεταφράζεται νομοθετικά, ως κατάργηση του ευνοϊκού πλαισίου.
Η άποψή μας είναι ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση, δεν βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Τουναντίον θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, να προβλέπεται η διεύρυνση του ευνοϊκού πλαισίου και όχι η κατάργησή του, με μία λογική πλήρους ισοπέδωσης.
Αν η βασική σας επιδίωξη, εισάγοντας αυτή την τροποποίηση, ήταν όντως η παροχή κινήτρων προς τους ανυπότακτους, ώστε αυτοί να συνδεθούν με τις ένοπλες δυνάμεις κ αι να μην αποκοπούν από τον ελληνικό κορμό, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, τότε η τροποποίηση θα έπρεπε να προσανατολιστεί σε διεύρυνση του ευνοϊκού πλαισίου στους ανυπότακτους ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

10/7/14

Δηλώνουμε υπέρ του νομοσχεδίου, μετά και την ακρόαση των φορέων.
Εχθές, με την ανοχή σας και κατά παράβαση του Κανονισμού, πέρασα και στο σχολιασμό των άρθρων, γνωρίζοντας ότι σήμερα δεν θα είχα τη δυνατότητα να καθίσω σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οπότε σήμερα θα σχολιάσω τις τροπολογίες, τις οποίες κατέθεσα πριν από λίγο, προκειμένου να συζητηθούν στην Ολομέλεια.
Η πρώτη τροπολογία αφορά αυτήν που ήδη έχετε κάνει δεκτή, θα την παρουσιάσω όμως στην κυρία και τους κυρίους συναδέλφους. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία ευθυγραμμίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο των αναβολών λόγω σπουδών με τις σύγχρονες αντιλήψεις που επικρατούν στην εκπαίδευση, αλλά και με την ανάγκη υιοθέτησης ενός ειδικού πλαισίου πρόνοιας για άτομα που έχουν και άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Με τον όρο μαθησιακή δυσκολία η επιστημονική κοινότητα αναφέρεται σε μια ανομοιογένεια ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων, όπως είναι η διάσπαση προσοχής, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα, η δυσαρρυθμία, η δυσαναγνωσία κ.ά.. Η παρούσα τροπολογία, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των επιπλέον δύο ετών αναβολής στράτευσης μέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το ειδικό αυτό νομοθετικό πλαίσιο είναι σύμφωνο με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, αλλά και με την αρχή της ουσιαστικής ισότητας που επιτάσσει την επέκταση του ήδη εξαιρετικού ρυθμιστικού πλαισίου για τα άτομα που έχουν άλλες μαθησιακές δυσκολίες, πέρα από τη δυσλεξία.

Η επόμενη τροπολογία αφορά στους ανυπότακτους. Με την παρούσα τροπολογία, αντιμετωπίζεται ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός ανυπότακτων στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο οποίος διογκώνεται λόγω της επιβολής του προστίμου στους ανυπότακτους. Η επιβολή του προστίμου, αποτρέπει τους ανυπότακτους να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους για στράτευση πριν τα 35, οπότε και το πρόστιμο ακυρώνεται.
Η υιοθέτησή της κρίνεται απαραίτητη για τη στήριξη των ήδη ανυπότακτων ανεξαρτήτου ηλικίας, αλλά και για τη διεύρυνση της ευνοϊκής διάταξης του άρθρου 57 του ν. 3421/2005, σύμφωνα με την οποία αίρονται οι συνέπειες της ανυποταξίας αναδρομικά μόνο για όσους καταταγούν μετά το 35ο έτος της ηλικίας τους.
Με την παρούσα τροπολογία αίρονται οι συνέπειες της ανυποταξίας αναδρομικά για τους ήδη ανυπότακτους ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπληρώσουν τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ενώ επιτυγχάνεται η παροχή κινήτρων στους ήδη ανυπότακτους να συνδεθούν με τις Ένοπλες Δυνάμεις και να μην αποκοπούν από τον ελληνικό κορμό. Ταυτόχρονα, απαλείφονται τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του προστίμου ανυποταξίας, όπως η γραφειοκρατία στα στρατολογικά γραφεία και στις Δ.Ο.Υ..
Την τρίτη τροπολογία ως ΔΗΜ.ΑΡ. την έχουμε ξανακαταθέσει στο παρελθόν πριν από 2 χρόνια και αφορά στους εθελοντές μακράς θητείας, προκειμένου αυτοί να λαμβάνουν τη βαθμολογική εξέλιξη ως το βαθμό του λοχαγού, πράγμα που μας φαίνεται λογικό, από τη στιγμή που οι ίδιοι λαμβάνουν μισθολογικά τα χρήματα που αναλογούν σε αυτό το βαθμό. Η τροπολογία αφορά σε 18.000 στελέχη στις Ένοπλες Δυνάμεις και όπως προανέφερα, δεν προκαλεί καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό, αφού ήδη απολαμβάνουν μισθολογικά το βαθμό του λοχαγού. Το ζήτημα, λοιπόν, είναι αποκλειστικά ηθικό, γιατί αντίστοιχα στελέχη τέτοιας τάξης είναι αξιωματικοί αυτή τη στιγμή με φωτογραφικές χαριστικές διατάξεις του παρελθόντος και αναφέρομαι σε 30 γυναίκες στην τάξη του 1985. Σας ευχαριστώ.

vlcsnap-2014-07-20-19h47m44s82

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά