Άμυνα

Ερώτηση αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον κ. Υπουργό
Εθνικής Άμυνας

 

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1513/85 κατατάχθηκαν Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) το 1985 στο Στρατό Ξηράς, το 1989 στο Πολεμικό Ναυτικό και 1990 στην Πολεμική Αεροπορία (με το άρθρο 13 του Ν. 1848/89).
Ο θεσμός του Ο.Π.Υ. μετονομάστηκε σε «Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.)», σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Νόμου 2109/92.
Οι υπαξιωματικοί προελεύσεως Ε.Π.Υ., μετά την παρέλευση της πενταετίας, εντάσσονται στο θεσμό των «Εθελοντών Μακράς Θητείας» (ΕΜΘ), διεπόμενοι από τις διατάξεις του Π.Δ. 21/1991, Ν. 1848/89 και Ν. 2913/2001.
Με το Ν. 3883/2010 ρυθμίστηκε το θέμα της μονιμότητας και με το Ν. 3865/2010 ρυθμίστηκαν αποτελεσματικά τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
Με τον Ν.3257/2004, υπήρξε διευθέτηση των εργασιακών - βαθμολογικών θεμάτων των γυναικών ΕΜΘ του Ν.705/1977. Παρά ταύτα, η βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ των Ν.1513/1985 και Ν.1848/1989 δε διευθετήθηκε.
Βασικό αίτημά τους ήταν και είναι η βαθμολογική εξέλιξή τους όπως των εθελοντριών του Ν.705/1977 και των εθελοντών συνάδελφων τους που έχουν ήδη μονιμοποιηθεί. Δε ζητούν τη βαθμολογική εξομοίωσή τους με τα στελέχη αποφοίτους ΑΣΣΥ. Η Αρχή της Ισότητας που επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, δεσμεύει τόσο την διοίκηση όσο και τον κοινό νομοθέτη, και επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των υπό τις αυτές συνθήκες τελούντων προσώπων.
Το παραπάνω αίτημα αποτελεί αποκλειστικά ηθικό και ουδόλως οικονομικό ζήτημα, καθότι οι ΕΜΘ απολαμβάνουν κανονικά τη μισθολογική εξέλιξη που προβλέπεται με βάση τα έτη υπηρεσίας, κι όχι με βάση το φερόμενο βαθμό.
Τέλος, κατόπιν των επανειλημμένων υποσχέσεων των ηγεσιών του ΥΠΕΘΑ να διευθετηθεί το ζήτημα, αφού άπαντες έχουν παραδεχθεί ότι υφίσταται καταφανής αδικία έναντι των ΕΜΘ των Ν.1513/1985 και Ν.1848/1989 αναφορικά με τη βαθμολογική τους εξέλιξη, αλλά και κατόπιν δημοσιευμάτων που αναφέρουν πως οι ενστάσεις για την άρση της αδικίας αυτής προέρχονται από τη στρατιωτική ηγεσία, γεγονός που αν ισχύει αντίκειται σφόδρα στον σκληρό πυρήνα του στρατιωτικού πνεύματος και ηθικής για δίκαιη μεταχείριση των στελεχών, δε δόθηκαν πειστικές απαντήσεις για τη στασιμότητα του ζητήματος, παρά το γεγονός ότι και κατά την πρόσφατη συζήτηση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΘΑ, η υπογράφουσα κατέθεσε τροπολογία με όμοιο με το θέμα της παρούσης περιεχόμενο, η οποία δεν έγινε δεκτή.
Κατόπιν τούτων,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1. Για ποιους λόγους, παρά τη γνώση του προβλήματος ηθικής τάξης, δεν προέβη η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ στη διευθέτηση του εν θέματι ζητήματος;
2. Προτίθεται να προβεί στην αναθεώρηση του Ν. 3883/2010, ώστε να αρθεί η κοινώς παραδεκτή αδικία έναντι των ΕΜΘ των Ν.1513/1985 και Ν.1848/1989;

 

Η ερωτώσα βουλευτής
Μαρία Γιαννακάκη

 

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

blue

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά