Άμυνα

Ερώτηση αναφορικά με τις απαλλαγές κατόπιν εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας για τα Στελέχη των ΕΔ

Ερώτηση

 

Προς τον κ. Υπουργό
Εθνικής Άμυνας

 

Θέμα: Απαλλαγές κατόπιν εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας για τα Στελέχη των ΕΔ

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ΦΕΚ 1139 τεύχος Β, 3 Ιουνίου 2011 - Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα, "οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας".

Επίσης, ορίζεται πως η διάρκεια της απαλλαγής του στρατιωτικού προσωπικού από υπηρεσία είναι 24ωρη και αφορά σε όλες τις δραστηριότητες της επόμενης ημέρας.

Στην πραγματικότητα όμως, τα στελέχη των ΕΔ απαλλάσσονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μόνον κατά 8 ώρες, ενώ προβλέπεται καθημερινά να εργάζονται επί 8ώρου, στα πλαίσια των 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα, σύμφωνα με το άρ. 5 της από 29-5-180 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1157/1981 και τροποποιήθηκε με τον ν.3979/2011.

Στην πραγματικότητα, η απαλλαγή μετά την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας μολονότι θεωρείται 24ωρη, στην πράξη απαλλάσσει το στρατιωτικό προσωπικό μόνο για τις 8 ώρες του πρωινού της εργάσιμης ημέρας και όχι για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που ενδεχομένως προκύπτουν. Υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό των ΕΔ λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου του, απασχολείται διαχρονικά πέραν του κανονικού ωραρίου σε πλήθος δραστηριοτήτων (υπηρεσίες, ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις, αντιπροσωπείες κλπ), για τις οποίες δεν αμείβεται υπερωριακά αλλά και ούτε κάποια άλλη μέριμνα έχει ληφθεί.

Επίσης, για τις 24ωρες υπηρεσίες που εκτελεί το στρατιωτικό προσωπικό Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες απαλλάσσεται στην ουσία μόνο επί 8ώρου εντός της επόμενης εβδομάδας, έχοντας εργαστεί επί 24ώρου [τρία (3) 8ωρα] κατά τη διάρκεια αργίας (ημέρας πέραν του 5νθημέρου).

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, ο υπολογισμός απαλλαγής θα όφειλε να ήταν ως παρακάτω:

• 2 απαλλαγές για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον 16 ώρες εργασίας.

• 3 απαλλαγές για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες, προκειμένου να καλυφθούν πραγματικά τα τρία 8ωρα (24 ώρες συνολικά) που εργάζεται το στρατιωτικό προσωπικό τις ημέρες αυτές, ημέρες μεγάλης βαρύτητας καθώς αφορούν εργασία πέραν του 5νθημέρου και των προβλεπόμενων 40 ωρών την εβδομάδα και αποβαίνουν εις βάρος της οικογενειακής ζωής των στελεχών.

• Απαλλαγή από την εργασία (σε ωριαία βάση) για τις συνολικές ώρες εργασίας - απασχόλησης πέραν των 40 ωρών την εβδομάδα.

Κατόπιν τούτων,

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός


Προτίθεται να προχωρήσει στις ως άνω διορθωτικές και επιβεβλημένες θεσμοθετήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο και με δεδομένο πως τα στελέχη των ΕΔ δε δικαιούνται καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, και πότε;

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Γιαννακάκη

 

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

10744826 747912971968932 835289746 n

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά