Άμυνα

Ερώτηση αναφορικά με το ωράριο εργασίας των στελεχών των ΕΔ

Ερώτηση

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εθνικής Άμυνας
Οικονομικών
Εργασίας

 

Θέμα: Ωράριο εργασίας στελεχών ΕΔ

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 3979/2011 αντικαταστάθηκαν οι αντίστοιχες της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 1157/81, ώστε οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα να ανέρχονται πλέον σε 40, αντί των 37,5 που προβλεπόταν πριν την τροποποίηση.
Στους εργαζόμενους που εργάζονται 40 ώρες εβδομαδιαίως συμπεριλαμβάνονται και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τα στελέχη των ΕΔ όμως αναμφισβήτητα είναι εργαζόμενοι ειδικού καθεστώτος, λόγω της ιδιαιτερότητας και της φύσης του έργου τους.
Εκτός του νομίμου ωραρίου, εργάζονται καθημερινά πολλές επιπλέον ώρες, όταν εκτελούν εικοσιτετράωρες ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσίες, όταν συμμετέχουν σε νυχτερινές ή καθολικές εκπαιδεύσεις, όταν εκτελούν εβδομαδιαίες υπηρεσίες, όταν συμμετέχουν σε ΤΑΜΣ ή ΤΑΑΣ, όταν συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες στο πλαίσιο διατεταγμένης υπηρεσίας κλπ., σε ημέρες εργάσιμες και μη, χωρίς να αμείβονται υπερωριακά, όπως προβλέπεται για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου.
Κατόπιν τούτων,


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

 

1. Ποιό είναι το νόμιμο ωράριο εργασίας των στελεχών των ΕΔ και ποιο το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας αυτών; Τηρείται αυτό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία;

2. Πόσες ώρες επιπλέον εργάζονται, σύμφωνα με τις ετήσιες προγραμματισμένες δραστηριότητες και τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν, ανά μήνα και καθόλη τη διάρκεια του έτους (αναλυτικά και κατά δραστηριότητα) πέραν του κανονικού ωραρίου (νυχτερινές, καθολικές, αντιπροσωπείες, εκτέλεση 24ωρων και εβδομαδιαίων υπηρεσιών, ασκήσεις ημερών εντός και εκτός μονάδας) τα στελέχη των ΕΔ, μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων καταστάσεων, όπως παροχή βοήθειας σε διάφορες κοινωνικές ομάδες ή άτομα, πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα έκτακτης ανάγκης;

3. Υπάρχουν θεσμοθετημένα μέτρα αντιστάθμισης του συνόλου του εύρους υπερωριακής εργασίας στις ΕΔ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, είτε με οικονομική μορφή είτε με αυτή της απαλλαγής από την υπηρεσία;

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Γιαννακάκη

 

epitropi

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά