Άμυνα

Τοποθέτηση, ως ειδική αγορήτρια της Δημοκρατικής Αριστεράς, επί νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφορικά με το φαρικό δίκτυο, στρατολογικά θέματα και την εθελούσια έξοδο των εργαζομένων στην Ε.Α.Σ.

vlcsnap-2014-07-25-00h54m02s18

Κυρία Υπουργέ, κύριες και κύριοι Βουλευτές, η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, η οποία συμπληρώνει σήμερα σαράντα χρόνια ζωής, είναι η μακροβιότερη κοινοβουλευτική περίοδος στην ελληνική ιστορία. Σήμερα, όταν η ακραία φτώχεια, που αντιμετωπίζουν μεγάλα στρώματα των Ελλήνων πολιτών, χτυπά στον σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή και όταν ο νεοναζισμός σηκώνει κεφάλι, είναι καθήκον όλων μας να τονίζουμε με κάθε ευκαιρία ότι η Δημοκρατία θα πολεμήσει τον νεοναζισμό και τον φασισμό ακριβώς με τα όπλα που αυτός προσπαθεί να καταστρέψει.
Αυτά είναι το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο κοινοβουλευτισμός.
Όσον αφορά τώρα στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα παραλείψω τα τεχνικά σημεία που έχουν σημειωθεί και αναλυθεί από όλους σχεδόν τους Εισηγητές και τους Ειδικούς Αγορητές και θα περάσω απευθείας στο πρώτο μέρος που αφορά στο ελληνικό φαρικό δίκτυο.
Εδώ, λοιπόν, έχουμε ένα νομοθέτημα που έρχεται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα νόμο 1629/1951 και ορίζει την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Φάρων, η οποία υπάγεται διοικητικά απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ως τον αρμόδιο κρατικό φορέα που έχει την πλήρη δικαιοδοσία πάνω στο φαρικό σύστημα της χώρας.
Το ελληνικό φαρικό δίκτυο είναι πολύ πλούσιο και λόγω, βέβαια, γεωγραφικής διάρθρωσης και αποτελείται από εκατόν είκοσι παραδοσιακούς φάρους, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν μια ιστορία δύο αιώνων. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες προκειμένου να συντηρηθούν, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε πολύ κακή κατάσταση, μια κατάσταση η οποία παρατηρείται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.
Ήδη από το 1998 η Υπηρεσία Φάρων υπέβαλε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μια μελέτη και τότε από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης βρέθηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, προκειμένου να γίνει η συντήρηση και αποκατάσταση σε ένα μέρος από αυτούς.
Δυστυχώς, για λόγους τους οποίους όλοι καταλαβαίνουμε και οι οποίοι οδήγησαν και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα στην κατάσταση που είναι σήμερα και στα προβλήματα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού –αυτά, όμως, θα τα συζητήσουμε στο τελευταίο σκέλος του νομοσχεδίου- και παρόλο που υπήρξε μια πάρα πολύ αξιόλογη μελέτη και από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τις Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων, δυστυχώς τίποτα δεν προχώρησε.
Αυτές οι μελέτες, επικαιροποιημένες, κατατέθηκαν και στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά χωρίς πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ένα πολύ μικρό μέρος των φάρων συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε.
Βέβαια, εδώ για να είμαστε και πραγματιστές, οι φάροι έπεσαν σε μια κατάσταση αχρηστίας και από την εξέλιξη της τεχνολογίας, όχι μόνο με τους φωτοσημαντήρες, οι οποίοι ήταν και πολύ φθηνότεροι στη λειτουργία τους και στη συντήρησή τους και ευκολότεροι στην τοποθέτησή τους, αλλά κυρίως από τις δορυφορικές επικοινωνίες οι οποίες ήλεγχαν πλέον, με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, τους θαλάσσιους διαύλους.
Επίσης, σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκών συνεργασιών, πρέπει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα EC-PHAROS, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη με συνέργια και με το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και με το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει αποκαταστήσει μια σειρά από φάρους, καθώς βέβαια και με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.
Περνώντας πολύ γρήγορα στα άρθρα, γιατί θα κάνω ιδιαίτερη μνεία στην κατ' άρθρο συζήτηση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας θυμίζω ότι η συζήτηση είναι ενιαία, οπότε μπορείτε να τοποθετηθείτε και επί των άρθρων, κυρία Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξεκινώ, λοιπόν, με το άρθρο 1 όπου υπάρχει μια σειρά από αποσαφηνίσεις των ορισμών. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι λειτουργούν ερμηνευτικά και για τη συστηματική υποβοήθηση της λειτουργίας του νόμου, αφού το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση αυτών και γιατί περιλαμβάνονται σε άλλο νομοθέτημα και πρέπει να αποφεύγονται τυχόν αλληλοκαλύψεις αρμοδίων φορέων.
Διατηρούμε - όπως έχουμε εκφράσει και στις τρεις συζητήσεις στην αρμόδια Επιτροπή- επιφυλάξεις σχετικά με το άρθρο 20, που έχουν να κάνουν με δύο βασικά σημεία και που ακόμα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Το ένα θέμα είναι η σαφής αναφορά βασικών προϋποθέσεων σε περίπτωση εκμετάλλευσης του φάρου από ανάδοχο, όπου δεν υπάρχει μια ρητή και εμπεριστατωμένη οροθέτηση τεχνικών προϋποθέσεων για την εύρυθμη λειτουργία του παραχωρούμενου φάρου. Εδώ βέβαια ας θεωρήσουμε –και θέλουμε να είμαστε καλόπιστοι- ότι υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα από τα τρία επίπεδα που υπάρχουν από την εισήγηση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Επίσης, δεν πήραμε απάντηση όσον αφορά στα επικοινωνιακά ανταποδοτικά δικαιώματα για τον ανάδοχο, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και ποια ακριβώς θα είναι ή ποιες εταιρείες θα αποκλείονται. Διότι η Δημοκρατική Αριστερά είναι υπέρ των χορηγιών -είναι ένα ζήτημα που έχουμε συζητήσει και σε άλλα νομοθετήματα- αλλά σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα όριο το οποίο πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο και όχι ad hoc να το συζητάμε κάθε φορά και να δημιουργούνται προβλήματα. Γιατί ακόμη και οι φάροι οι οποίοι είναι σε αχρηστία, ουσιαστικά αποτελούν μέρος ενός δικτύου που είναι κοινής ωφελείας και δεν μπορεί, βεβαίως, να θυσιάζεται στο βωμό της οικονομικής ανάγκης.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτείτε το ζήτημα των συνεργιών με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την ανάδειξη του φαρικού δικτύου της χώρας. Σαφώς και πρέπει να μείνει η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Φάρων στην απόλυτη αρμοδιότητα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού όπως γίνεται στις άλλες χώρες. Εδώ, όμως, θα έρθω να σας ξαναθυμίσω το παράδειγμα της Γαλλίας, της Ιταλίας ακόμη και της Νορβηγίας, που ενώ διοικητικά ανήκει στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού υπάρχουν πολύ αξιόλογες συνέργιες με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού προκειμένου να υπάρχει ένα συνολικότερο σχέδιο ανάδειξης του φαρικού δικτύου.
Περνώντας στην επόμενη ενότητα που είναι τα στρατολογικά θέματα, όπως έχουμε αναδείξει και στην αρμόδια Επιτροπή υπάρχει μία σειρά θετικών ρυθμίσεων. Όμως, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στα άρθρα 30 και 32 και στην τροπολογία που έχουμε καταθέσει ως Δημοκρατική Αριστερά και αφορά στο δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης και στην ανυποταξία και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2011, όπου προβλέπεται πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ. Πέρα από το ζήτημα της αναλογικότητας που έχει αναδειχθεί και από τους προλαλήσαντες και ότι είναι ένα τεράστιο ποσό για την εποχή –κρατώ, βεβαίως, αυτό που είπατε ότι με το επιτελείο σας και τους αρμόδιους φορείς σκέφτεστε τη μείωση και ότι σύντομα θα έχουμε μία σχετική ενημέρωση- θα ήθελα να σταθώ στο ότι η πρακτική η οποία ακολουθείται από την Ελληνική Δημοκρατία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει αναγνωρίσει ρητά ότι το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης προστατεύεται από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Επίσης, θα ήθελα να σας θυμίσω για μία ακόμη φορά την τεκμηρίωση από το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από τη χώρα μας για τη διακριτή μεταχείριση των αντιρρησιών συνείδησης. Αυτό ακριβώς –και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- μας έχει βάλει στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.
Επειδή στην τελευταία συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή ούτε λίγο ούτε πολύ με κατηγορήσατε ότι επιθυμώ την κατάλυση του Συντάγματος, θέλω να σας πω ότι μία από τις βασικότερες αρχές του συνταγματικού πολιτισμού μας είναι η αρχή «ne bis in idem», κανείς δηλαδή δεν τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη. Αυτό αναδείχτηκε και από κυβερνητικό Εισηγητή.
Κατά την αρχή αυτή, λοιπόν, όταν το πρόστιμο είναι τιμωρητικό, όπως στην περίπτωση της ανυποταξίας, δεν μπορεί να συνοδεύεται και με ποινικές κυρώσεις γιατί επί της ουσίας το κράτος τιμωρεί δύο φορές για την ίδια πράξη. Αυτό έχει κριθεί νομολογικά με μία πρόσφατη απόφαση του τότε Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων -και τώρα Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- που όρισε ότι η επιβολή προστίμου σε συνδυασμό με ποινική καταδίκη παραβιάζει την αρχή αυτή. Είναι η γνωστή υπόθεση Akerberg Fransson.
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Αφορά τους ανυπότακτους και όχι τους αντιρρησίες συνείδησης και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Κυρία Υπουργέ, εννοείται.
Αν η δική σας βασική επιδίωξη -όπως πιστεύω- αλλά και του νομοθετήματος που μας έχετε φέρει προς ψήφιση, εισάγοντας αυτή την τροποποίηση, ήταν όντως η παροχή κινήτρων προς τους ανυπότακτους ώστε αυτοί να συνδεθούν με τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, και να μην αποκοπούν από τον ελληνικό κορμό, τότε η τροποποίηση θα έπρεπε να προσανατολιστεί σε μία διεύρυνση του ευνοϊκού πλαισίου στους ανυπότακτους ανεξαρτήτως ηλικίας.
Επιπροσθέτως, από νομικής άποψης θεωρούμε ότι είναι αμφίβολο το κατά πόσο η διάταξη αυτή μπορεί να έχει εφαρμογή για τους ήδη ανυπότακτους, που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, καθώς οι γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα -άρθρο 2, παράγραφος 1- προβλέπουν την αναδρομική ισχύ του ηπιότερου νόμου και όχι του δυσμενέστερου.
Επίσης, αναφορικά με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου περί αναβολής κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν.3421/2005, κάναμε μία τροπολογία την οποία και κάνατε δεκτή.
Αναφορικά με το Δ΄ Κεφάλαιο των λοιπών διατάξεων και συγκεκριμένα πάνω στο άρθρο 41 περί τιμητικής απονομής βαθμού αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες: Θεωρούμε ότι αυτό έρχεται να επιλύσει, έστω και καθυστερημένα, ένα πρόβλημα σχετικά με τις πρακτικές υπηρεσιακές υποχρεώσεις των κατ' απονομή αξιωματικών Ολυμπιονικών. Το άρθρο αυτό εισάγει διατάξεις που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα των ενδιαφερομένων συνολικά, τις παθογένειες και τις ανισότητες που προέκυπταν από τη διαφορετική πολιτική του κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων για τα συγκεκριμένα στελέχη, αναφορικά με την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
Επίσης, θεωρούμε ορθή την τροποποίηση που προβλέπει πως οι μεταλλιούχοι Ολυμπιονίκες ατομικού αθλήματος θα μπορούν να εισέλθουν ως αξιωματικοί στο στράτευμα μόνο μετά το πέρας της αθλητικής τους δραστηριότητας, ώστε να μην δικαιολογούνται συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες απουσίες από την υπηρεσία λόγω αθλητικών υποχρεώσεων, που ήταν μία πρακτική που γεννούσε και πάρα πολλές δυσαρέσκειες μεταξύ τους και ειδικά στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.
Τέλος, ας περάσουμε στο θέμα του προγράμματος εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων στα ΕΑΣ, αφού βέβαια μείνουμε στη δέσμευσή σας, που την είχαμε από τον προηγούμενο Νοέμβριο όταν πάλι εδώ συζητούσαμε το θέμα της κύρωσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ότι στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή θα έχουμε μία συγκροτημένη και δομημένη συζήτηση γενικά για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, γι' αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και ότι θα μας ενημερώσετε για την εξέλιξη των πολύ δύσκολων συζητήσεων που έχετε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από το θέμα που θα δημιουργηθεί.
Είχαμε κάποιες επιφυλάξεις, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχουν αρθεί μετά την ακρόαση των φορέων. Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσω και το υψηλό ήθος των ανθρώπων που ήρθαν, στους οποίους είδαμε, πέρα από την προσωπική αγωνία που κατέθεταν για το ζήτημα της δουλειάς τους και το μέλλον του προσωπικού, το πόσο στέκονταν στο ζήτημα του μέλλοντος της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 46 που αφορά στην εθελούσια έξοδο, θα προκύψει δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού που θα ανέρχεται περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και το «περίπου» εξηγείται διότι η ακριβής δαπάνη θα εξαρτηθεί και από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Εδώ θα θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες που δεν τις πήραμε στην Επιτροπή, γιατί όταν υπάρχει «περίπου» δυστυχώς η εμπειρία μας μάς έχει δείξει ότι είναι αύξηση προς τα επάνω και ποτέ μείωση.
Επίσης όσον αφορά τα ερωτήματα των εργαζομένων, ενώ το Σωματείο Εργαζομένων του Υμηττού ήταν θετικό κατά τη διάρκεια της ακρόασης, έφερε μία σειρά από ερωτήματα στην τελευταία επιτροπή προχθές, τα οποία έμειναν αναπάντητα από εσάς. Οπότε σήμερα περιμένουμε κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις.
Και πρέπει να σημειώσω επίσης ότι περιμένουμε σύντομα ενημέρωση για το εργοστάσιο της Κύμης, γιατί μας είπατε ότι είστε σε μία προσπάθεια να λύσετε αυτό το πρόβλημα που χρονίζει γι' αυτούς τους ανθρώπους και είναι θέμα επιβίωσης πλέον.
Όσον αφορά στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, πρέπει επίσης να πούμε ότι πέρα από το στόχο του να περιοριστούν οι δαπάνες –κάτι που είναι εύλογο στην κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και για την οποία δεν φταίνε οι εργαζόμενοι- υπάρχει και ένα θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί η ΕΑΣ, γιατί ενώ έχουν μειωθεί κατά 40% οι μισθολογικές δαπάνες –και σ' αυτό νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει- μία εθελούσια έξοδος, η οποία δεν θα έχει ένα ποσοτικό όριο, κινδυνεύει να χτυπήσει το σκληρό πυρήνα, πραγματικά την αιχμή του δόρατος της εταιρείας, που είναι η εμπειρία του προσωπικού και η τεχνολογική υπεροχή της. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση της παραγωγικότητας και της ικανότητας εκτέλεσης των παραγγελιών και ειδικά μιας εταιρείας η οποία θα έπρεπε –και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να έχετε και εσείς στο μυαλό σας- να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος εξόδου της χώρας από την κρίση.
Όσον αφορά στη διάταξη για την ευνοϊκή ρύθμιση για την ειδική κατηγορία υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων, αίρουμε την επιφύλαξή μας μετά την ακρόαση των φορέων, όταν έγινε σαφές ότι και οι εργαζόμενοι από τις άλλες ειδικότητες επιθυμούν να εφαρμοστεί.
Όμως, σε κάθε περίπτωση, κυρία Υπουργέ, για να γίνει σωστή αξιολόγηση του συγκεκριμένου άρθρου, θα πρέπει να συνοδευτεί με περισσότερες λεπτομέρειες τις οποίες περιμένουμε να μας δώσετε στην τοποθέτησή σας, αναφορικά με την ακριβή κοστολόγηση και τους πάσης φύσεως προσδιορισμούς, καθώς επίσης και με ζητήματα εφαρμογής, βάσει των όσων έχουμε αναφέρει και διαβάσει μέχρι τώρα. Διότι η εφαρμογή πάρα πολλών πραγμάτων άπτεται σε κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως και στην κρίση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ενώ αυτά έρχονται να επιβαρύνουν κατά πολλά εκατομμύρια τον κρατικό Προϋπολογισμό.

 

 

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά