Άμυνα

Ομιλία στην Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας για το σχέδιο Νόμου "Κύρωση Πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα"

Όπως είναι γνωστό τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) από τα μέσα του 2012 έχουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα λόγω της διακοπής καλύψεως των ταμειακών τους ελλειμμάτων από το Δημόσιο. Η εταιρεία ουσιαστικά έχει μηδενική ρευστότητα και αδυνατεί να εξυπηρετήσει υποχρεώσεις της προς τρίτους αλλά και να καταβάλλει έγκαιρα την μισθοδοσία των εργαζομένων.
Η διακοπή καλύψεως των ελλειμμάτων είναι αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργεί η επιτροπή ανταγωνισμού για το αν οι κρατικές επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην εταιρεία είναι νόμιμες, αν δηλαδή έχουν δοθεί για υλοποίηση των παραγγελιών της Εθνικής Άμυνας & Ασφάλειας στα πλαίσια των προβλέψεων του άρθρου 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση προς την τρόικα για την αναδιάρθρωση της εταιρείας και την λειτουργία της, χωρίς νέα ελλείμματα.
Οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα για την αναδιάρθρωση της εταιρείας βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από την επιτροπή ανταγωνισμού για το θέμα των κρατικών επιδοτήσεων.
Παρόλα αυτά η εταιρεία έχει ανεκτέλεστες παραγγελίες από το Υπ. Εθν. Άμυνας της χώρας μας, αξίας περίπου 40 εκ. ευρώ, εκκρεμεί η ανάθεση νέας σύμβασης από το Υπ. Εθν. Άμυνας ύψους περίπου 18 εκ. ευρώ και η εταιρεία ήδη σύναψε νέες συμβάσεις με πελάτες του εξωτερικού περίπου 35 εκ. ευρώ, ενώ υπάρχει βεβαιότητα σύναψης πρόσθετης εξαγωγικής σύμβασης που σε 5ετή χρονικό βάθος θα φθάσει σε 200 εκ. ευρώ.
Με την παρούσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου καλούμαστε να επικυρώσουμε μία ενέργεια η οποία έχει διευθετηθεί. Η ενέργεια αυτή αφορά στην απομάκρυνση των εμποδίων ούτως ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να τηρήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ΕΑΣ και να προβεί στην πληρωμή των οφειλόμενων, όπως προέκυψαν κατόπν παράδοσης υλικού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της ΕΑΣ ούτως ώστε να μπορεί η εταιρεία να προβεί στην είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και κατόπιν στην πλήρωμή του προσωπικού της. Να σημειωθεί ότι η ενημερότητα χορηγείται έως την 31η Οκτωβρίου. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν θα πρέπει να επιτρέψουμε την χορήγηση ή όχι της ενημερότητας αλλά τι μέλλει γένεσθαι και μάλιστα στο άμεσο μέλλον για το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή σχεδιασμός. Εμείς πιστεύουμε ότι στην Ολομέλεια πρέπει να έρθει τροποποιημένη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ώστε να καλύπτει τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα μέχρι το τέλος του έτους.
Για αυτόν τον λόγο είναι κρίσιμο να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα σχετικά με το τι διακυδεύεται στην περίπτωση της ΕΑΣ στην παρούσα χρονική στιγμή, ώστε να τεθούν οι βάσεις για να αποφασίσουμε τι επιθυμούμε μελλοντικά ως χώρα επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία εν γένει έχει έναν διττό χαρακτήρα, στρατηγικό αλλά και οικονομικό. Αφενός αποτελεί τον εταίρο που θα καλύψει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, αφετέρου, βάσει της ανταγωνιστικότητάς της μπορεί να αποκτήσει έναν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά με μεγάλο κέρδος για την χώρα σε όρους συναλλάγματος. Επομένως υπό αυτές τις δύο συνθήκες θα πρέπει να κρίνουμε τι επιθυμούμε και τι μπορούμε να επιτύχουμε σε σχέση με την λειτουργία της ΕΑΣ.
Κατά το παρελθόν η διαχείριση της βιομηχανίας ήταν κακή. Σε επίπεδο τεχνολογίας υπήρξαν υστερήσεις αλλά και ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες ενώ η οικονομική διαχείριση, σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ωστόσο, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι το τεχνολογικό επίπεδο της ΕΑΣ είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αντίστοιχο των ενόπλων δυνάμεων, σε αναλογία φυσικά με τις δυνατότητές της, την οργάνωσή της και το μέγεθός της. Επομένως, σε ό,τι έχει να κάνει με συμβατικά οπλικά συστήματα η ΕΑΣ συμβαδίζει με τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.
Στο οικονομικό σκέλος σίγουρα υπήρξαν κακές επιλογές με ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα, οι οποίες, όμως, έχουν αντιμετωπιστεί εν μέρει μέσω των σχετικών περικοπών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτιώσεις.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι μέχρι το 2009 η ΕΑΣ αποτελεί μία εταιρεία με όλες τις παθογένειες του ελληνικού δημοσίου και επομένως με πολύ χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Εν τούτοις, έως σήμερα έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας όσο και στο επίπεδο κόστους. Συγκεκριμένα, το προσωπικό μειώθηκε στον μικρότερο δυνατό βαθμό ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εταιρείας (970 άτομα εκ των οποίων το 40% είναι γυναίκες), με μειωμένη μισθοδοσία η μείωση της οποίας άγγιξε το 40%, ενώ τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν από 120 εκ. ευρώ το 2009 σε 35 εκ. ευρώ. Επομένως είναι εμφανές ότι επήλθε ένας εξορθολογισμός της διαχείρισης με σημαντικά οφέλη σε όρους ανταγωνιστικότητας.
Επιπροσθέτως οι δυναμικές εξέλιξης της ΕΑΣ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Αξίζει να αναφέρουμε τις συμβάσεις της ΕΑΣ με το Υπουργείο Αμύνης της Γαλλίας αναφορικά με καινοτόμο πυρομαχικό (οπλοβομβίδα τύπου 40 επί 53), δικής της ανάπτυξης και κατασκευής, που υλοποίησε εντός του 2012. Επιπροσθέτως, λόγω της εστίασης της παραγωγής σε συμβατικά οπλικά συστήματα, γεγονός που την καθιστά ως μία από τις ελάχιστες τέτοιες εταιρείες πανευρωπαϊκά, υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας σε διηπειρωτικό επίπεδο, ενώ η ίδια η εταιρεία συμμετέχει δυναμικά σε διεθνείς διαγωνισμούς, τουλάχιστον στο βαθμό που της είναι επιτρεπτό από τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες αλλά και από το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.
Κατ' επέκταση, σε σχέση με την βιωσιμότητα της ΕΑΣ υπάρχουν οι εξής επιλογές. Είτε θα κριθεί αποκλειστικά βάσει του παλιού μοντέλου λειτουργίας της, είτε βάσει της δυναμικής εξέλιξής της. Η δεύτερη επιλογή είναι σαφώς πιο ορθολογική αφού σε αντίθετη περίπτωση η άμυνα της χώρας μας θα είναι εξαρτημένη από αλλοδαπές αμυντικές βιομηχανίες σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχει όμως ένας σημαντικός αριθμός ζητημάτων που θα πρέπει να δειυθετηθούν ούτως ώστε η ΕΑΣ να καταστεί δυναμική και ανταγωνιστική εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά