Άμυνα

Ομιλία ως εισηγήτριας στην Ολομέλεια στη συζήτηση του σχεδίου Νόμου «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της ″Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε

Ξεκινώντας, κα Υπουργέ, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας που αφού, ακούσατε τις ενστάνσεις μας κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή κάνατε δεκτές τις θέσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς και αφ' ενός επεκτείνατε χρονικά την χορήγηση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έως τις 31.01.2014 και εφ' ετέρου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για είσπραξη των οφειλομένων από ήδη παραδοθέν υλικό, προκειμένου να πληρώσει το προσωπικό το οποίο χει με «έναντι» από τον Φλεβάρη του 2013 αλλά και προκειμένου να συνεχίσει να συνάπτει συμβάσεις.
Όπως είναι γνωστό τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) από τα μέσα του 2012 έχουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα λόγω της διακοπής καλύψεως των ταμειακών τους ελλειμμάτων από το Δημόσιο. Η εταιρεία ουσιαστικά έχει μηδενική ρευστότητα.
Η διακοπή καλύψεως των ελλειμμάτων είναι αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργεί η επιτροπή ανταγωνισμού για το αν οι κρατικές επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην εταιρεία είναι νόμιμες, αν δηλαδή έχουν δοθεί για υλοποίηση των παραγγελιών της Εθνικής Άμυνας & Ασφάλειας στα πλαίσια των προβλέψεων του άρθρου 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση προς την τρόικα για την αναδιάρθρωση της εταιρείας και την λειτουργία της, χωρίς νέα ελλείμματα.
Οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα για την αναδιάρθρωση της εταιρείας βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από την επιτροπή ανταγωνισμού για το θέμα των κρατικών επιδοτήσεων.
Παρόλα αυτά η εταιρεία έχει ανεκτέλεστες παραγγελίες από το Υπ. Εθν. Άμυνας της χώρας μας, αξίας περίπου 40 εκ. ευρώ, εκκρεμεί η ανάθεση νέας σύμβασης από το Υπ. Εθν. Άμυνας ύψους περίπου 18 εκ. ευρώ και η εταιρεία ήδη σύναψε νέες συμβάσεις με πελάτες του εξωτερικού περίπου 35 εκ. ευρώ, ενώ υπάρχει βεβαιότητα σύναψης πρόσθετης εξαγωγικής σύμβασης που σε 5ετή χρονικό βάθος θα φθάσει σε 200 εκ. ευρώ.
Με την παρούσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου καλούμαστε να επικυρώσουμε μία ενέργεια η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί και παράξει αποτελέσματα. Η ενέργεια αυτή αφορά στην απομάκρυνση των εμποδίων ούτως ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να τηρήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ΕΑΣ και να προβεί στην πληρωμή των οφειλόμενων, όπως προέκυψαν αυτά προέκυψαν κατόπιν παράδοσης υλικού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν θα πρέπει να επιτρέψουμε την χορήγηση ή όχι της ενημερότητας αλλά τι μέλλει γενέσθαι και μάλιστα στο άμεσο μέλλον για το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή σχεδιασμός. Για αυτόν τον λόγο είναι κρίσιμο να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα σχετικά με το τι διακυβεύεται στην περίπτωση της ΕΑΣ στην παρούσα χρονική στιγμή, ώστε να τεθούν οι βάσεις για να αποφασίσουμε τι επιθυμούμε μελλοντικά ως χώρα επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία εν γένει έχει έναν διττό χαρακτήρα, στρατηγικό αλλά και οικονομικό. Αφενός αποτελεί τον εταίρο που θα καλύψει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, αφετέρου, βάσει της ανταγωνιστικότητάς της μπορεί να αποκτήσει έναν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά με μεγάλο κέρδος για την χώρα σε όρους συναλλάγματος. Επομένως υπό αυτές τις δύο συνθήκες θα πρέπει να κρίνουμε τι επιθυμούμε και τι μπορούμε να επιτύχουμε σε σχέση με την λειτουργία της ΕΑΣ.
Κατά το παρελθόν η διαχείριση της βιομηχανίας από τις διορισμένες κυβερνήσεις, μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν κακή. Σε επίπεδο τεχνολογίας υπήρξαν υστερήσεις αλλά και ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες ενώ η οικονομική διαχείριση, σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ωστόσο, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι το τεχνολογικό επίπεδο της ΕΑΣ είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αντίστοιχο των ενόπλων δυνάμεων, σε αναλογία φυσικά με τις δυνατότητές της, την οργάνωσή της και το μέγεθός της. Επομένως, σε ό,τι έχει να κάνει με συμβατικά οπλικά συστήματα η ΕΑΣ συμβαδίζει με τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.
Στο οικονομικό σκέλος σίγουρα υπήρξαν κακές επιλογές με ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα, οι οποίες, όμως, έχουν αντιμετωπιστεί εν μέρει μέσω των σχετικών περικοπών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτιώσεις.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι μέχρι το 2009 η ΕΑΣ αποτελεί μία εταιρεία με όλες τις παθογένειες του ελληνικού δημοσίου και επομένως με πολύ χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Εν τούτοις, έως σήμερα έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας όσο και στο επίπεδο κόστους. Συγκεκριμένα, το προσωπικό μειώθηκε στον μικρότερο δυνατό βαθμό ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εταιρείας (970 άτομα εκ των οποίων το 40% είναι γυναίκες), με μειωμένη μισθοδοσία η μείωση της οποίας άγγιξε το 40%, ενώ τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν από 120 εκ. ευρώ το 2009 σε 35 εκ. ευρώ. Επομένως είναι εμφανές ότι επήλθε ένας εξορθολογισμός της διαχείρισης με σημαντικά οφέλη σε όρους ανταγωνιστικότητας.
Επιπροσθέτως οι δυναμικές εξέλιξης της ΕΑΣ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Αξίζει να αναφέρουμε τις συμβάσεις της ΕΑΣ με το Υπουργείο Αμύνης της Γαλλίας αναφορικά με καινοτόμο πυρομαχικό (οπλοβομβίδα τύπου 40 επί 53), δικής της ανάπτυξης και κατασκευής, που υλοποίησε εντός του 2012. Επιπροσθέτως, λόγω της εστίασης της παραγωγής σε συμβατικά οπλικά συστήματα, γεγονός που την καθιστά ως μία από τις ελάχιστες τέτοιες εταιρείες πανευρωπαϊκά, υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας σε διηπειρωτικό επίπεδο, ενώ η ίδια η εταιρεία συμμετέχει δυναμικά σε διεθνείς διαγωνισμούς, τουλάχιστον στο βαθμό που της είναι επιτρεπτό από τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες αλλά και από το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.
Κατ' επέκταση, σε σχέση με την βιωσιμότητα της ΕΑΣ υπάρχουν οι εξής επιλογές. Είτε θα κριθεί αποκλειστικά βάσει του παλιού μοντέλου λειτουργίας της, είτε βάσει της δυναμικής εξέλιξής της. Η δεύτερη επιλογή είναι σαφώς πιο ορθολογική αφού σε αντίθετη περίπτωση η άμυνα της χώρας μας θα είναι εξαρτημένη από αλλοδαπές αμυντικές βιομηχανίες σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχει όμως ένας σημαντικός αριθμός ζητημάτων που θα πρέπει να διευθετηθούν ούτως ώστε η ΕΑΣ να καταστεί δυναμική και ανταγωνιστική εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Καταρχήν υπάρχει ένα οργανωτικό πλαίσιο το οποίο είναι μάλλον αναχρονιστικό. Η διάχυση τεχνογνωσίας είναι ανύπαρκτη δεδομένης της επιλογής προμήθειας οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό χωρίς την αντίστοιχη παροχή τεχνογνωσίας. Η πάγια αυτή πολιτική έχει επιπλέον οικονομικό κόστος και επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων αντίστοιχων βιομηχανιών, δημιουργώντας τεχνογνωσιακή υστέρηση. Η πολιτική της Τουρκίας στο εν λόγω ζήτημα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όπου η αμυντική της βιομηχανία με λιγότερο από 20 έτη λειτουργίας έχει αναδειχτεί ως η σημαντικότερη στην νοτιοανατολική μεσόγειο.
Επιπλέον η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών της ΕΑΣ δεν γίνεται βάσει καταμερισμού εργασίας αλλά στηρίζεται κυρίως στην εμπειρία. Επομένως, πέραν της αναγκαίας αλλαγής σχετικά με την νοοτροπία που διέπει τις εξοπλιστικές πολιτικές της χώρας, είναι σημαντική και η αναβάθμιση των οργανωτικών δομών.
Το πιο σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι η οικονομική εξάρτηση της ΕΑΣ από το ελληνικό δημόσιο και οι αρνητικές συνέπειες αυτής. Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθου 346 της Συνθήκης της ΣΛΕΕ εφόσον η εταιρεία χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς διαγωνισμούς καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε αλλοίωση ανταγωνισμού. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα κατέστρεφε κάθε προοπτική εξέλιξης αφού η εστίαση στις εξαγωγές που θα είναι επικερδής τόσο για την εταιρεία όσο και για την χώρα θα είναι πλέον ανέφικτη.
Παράλληλα όμως η χρονική συγκυρία και οι οικονομικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε η ακαριαία οικονομική απεξάρτηση της ΕΑΣ από το ελληνικό δημόσιο θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την ομαλότητα της λειτουργίας της. Επομένως, απαιτείται ένα μεταβατικό στάδιο μετά το πέρας του οποίου η εν θέματι εταιρεία θα επιβαρύνει μηδενικά τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτως ώστε να μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η βιωσιμότητά της θα πρέπει να εξαρτάται από τον εξαγωγικό της προσανατολισμό και όχι από την σχέση της με το δημόσιο.
Τα ανωτέρω αφορούν σε έναν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ωστόσο υπάρχουν επιπλέον ζητήματα που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Όσον αφορά στις τροπολογίες: θα επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά ότι ο τρόπος που νομοθετούμε είναι απαράδεκτος. Συνεχίζετε να φέρνετε την τελευταία στιγμή τροπολογίες άσχετες με το υπό συζήτηση ν/σχέδιο και με θέματα τόσο ετερόκλητα και μεγάλης σημασίας που είναι αδύνατο να συζητηθούν εν εκτάσει. Σας καλούμε, για άλλη μια φορά, να τις αποσύρετε και να τις φέρετε στις Αρμόδιες Επιτροπές προκειμένου να συζητηθούν όπως πρέπει.
Επί της ουσίας των τροπολογιών: Τροπολογία (Νο. 2) στο ν/σ για την ΕΑΣ αναφορικά με τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα στρατιωτικά νοσοκομεία και της κατάργησης των Ειδικών Στρατολογικών Συμβουλίων.

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο τα στρατιωτικά νοσοκομεία μπορούν να ακολουθούν την ίδια διαδικασία κάλυψης θέσεων προσωπικού όπως στο ΕΣΥ.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού με μέγιστο αριθμό 15 άτομα ανά κλάδο. Μιλάμε για κατηγορίες όπως νοσηλευτές αδελφές νοσοκόμες, τραυματιοφορείς, ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων και ραδιολογίας-ακτινολογίας, πληρώματα ασθενοφόρων, παιδαγωγοί, φυσιοθεραπευτές κλπ. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένης διάρκειας (οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 6 μηνών και μικρότερη του έτους) χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Επαναπρόσληψη επιτρέπεται μόνο μετά το πέρας 3 ετών από την λήξη της σύμβασης.
Οι προσλήψεις γίνονται βάσει σχετικής λίστας που κατέχει το ΕΣΥ, με τις ίδιες διαδικασίες (που σημαίνει ότι πρωτίστως προσλαμβάνονται άνεργοι) ενώ οι προσλαμβανόμενοι πληρώνονται από το ΥΠΕΘΑ.

Το επόμενο άρθρο της τροπολογίας καταργεί τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια (ΕΣΣ) τα οποία εξετάζουν το κατά πόσο είναι κατάλληλος για στράτευση ο κατατασσόμενος. Οι κρίσεις πλέον γίνονται από τις Επιτροπές Απαλλαγών.
Η βασική αιτιολόγηση στηρίζεται στο γεγονός ότι τα ιατρικά μέλη των ΕΣΣ είναι στρατιωτικοί ιατροί χωρίς ειδικότητα και με μικρή εμπειρία. Επιπλέον υπάρχει πρόσθετο οικονομικό όφελος από εξοικονόμηση πόρων, λόγω της παύσης λειτουργίας των ΕΣΣ.
Από την πλευρά των κατατασσόμενων τα ανωτέρω είναι θετικά καθώς στις περιπτώσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και Ναυτικού ο ενδιαφερόμενος θα έπρεπε να έρθει στην Αττική γιατί μόνο εκεί υπάρχουν ΕΣΣ. Μετά την τροπολογία θα έχει την δυνατότητα να μεταβεί στην πλησιέστερη στην οικεία του Επιτροπή Απαλλαγής κάτι το οποίο ισχύει και για τους παραπεμπόμενους και τους ανυπότακτους.
Επίσης σε άλλο άρθρο προβλέπεται ότι τέκνα ή αδέλφια αποθανόντος ο οποίος απεβίωσε κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας του/της στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν την δυνατότητα να κάνουν την στρατιωτική τους θητεία στην ίδια υπηρεσία με του αποθανόντος.
Η τροπολογία κρίνεται θετικά.
Τροπολογία Νο 3
Βάσει της συγκεκριμένης τροπολογίας στο πρώτο άρθρο μειώνεται η φορολογητέα αξία των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Στον προηγούμενο νόμο (2960/2001) τα κριτήρια ήταν δοσμένα σε μορφή ποσοστών μείωσης (πχ τον πρώτο χρόνο η αξία μειώνεται κατά 1.3% για κάθε μήνα κυκλοφορίας κοκ). Σε αυτήν την τροπολογία τα ποσοστά προκύπτουν κατόπιν απόφασης του Υπ. Οικονομικών κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι αποδεκτό.
Στο δεύτερο άρθρο καταργείται ο φόρος πολυτελείας σε κοινοτικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί εντός ΕΕ (εδώ προκύπτει σαφές προβάδισμα για τις κοινοτικές αυτοκινητοβιομηχανίες).
Περίεργη είναι η διατύπωση στην παράγραφο 3 που αφορά στον φόρο πολυτελείας σε είδη πολυτελείας όπως πολύτιμες πέτρες. Συγκεκριμένα προστίθεται η πρόταση «Διαμάντια έστω και κατεργασμένα». Από μόνη της η διατύπωση συνεπάγεται φορολόγηση των διαμαντιών ως είδος πολυτελείας. Ωστόσο, η πρόταση έρχεται κατόπιν άλλης πρότασης περί εξαιρέσεων. Επομένως πρέπει να υπάρξει μια σαφής διατύπωση.
Στο άρθρο 3 καταργείται ο φόρος υπέρ Τραπέζης και ΑΕΙ, που επιβάλλεται σε εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες καταργείται. Ειδικότερα για τα ΑΕΙ ο φόρος αυτός είναι 0,5% και υπολογίζεται ότι αποδίδει περίπου 15 εκ. ευρώ σε αυτά. (Βάσει του 4093/2012 υποπαράγραφος Θ1 περίπτωση 2α το ποσό αυτό περνούσε αυτομάτως στον κρατικό προϋπολογισμό και κατόπιν πήγαινε προς χρηματοδότηση των ιδρυμάτων)
Να σημειωθεί ότι με ένα τέτοιο ποσό χρηματοδοτούνται περίπου 22.000 υποτροφίες ενώ το ποσό αυτό είναι ίσο με αυτό που έχει υπολογισθεί σαν είσπραξη στο ενδεχόμενο επιβολής διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα της χώρας.
Σας καλούμε να την αποσύρετε δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Άρθρο 1
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 της τροπολογίας, αφορά στην διέλευση πλοίων τα οποία δεν υποχρεούνται σε ελευθεροκοινωνία εντός προθεσμίας 48 ωρών από τον απόπλου. Ουσιαστικά πρόκειται για προσθήκη στον ν.2960/2001 άρθρο 12 παράγραφος 7 όπου πλέον προσδιορίζεται ο χαρακτήρας της διέλευσης (αφορά σε transit διερχόμενα πλοία) και η προθεσμία επιμηκύνεται κατά 24 ώρες (από 24 ώρες σε 48 ώρες).
Οι υπόλοιπες δύο παράγραφοι προβλέπουν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών στα οποία συνδέεται υποχρεωτικά φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι διάφορες μορφές υγραερίου.
Το ανωτέρω μέτρο το έχουμε ζητήσει στην επίκαιρη επερώτησή μας αναφορικά με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, επομένως κρίνεται ως θετικό. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα συγκεκριμένα συστήματα ελέγχου θα πρέπει να εμπλουτιστούν με την απόκτηση μαγνητικών πυλών οι οποίες θεωρούνται το πιο σύγχρονο μέτρο ελέγχου.
Άρθρο 2
Βάσει των δύο πρώτων παραγραφών καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σύμφωνα με το οποίο τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων είναι υπόχρεα καταβολής τέλους επιτηδεύματος ύψους 300 ευρώ. Ο λόγος που διαγράφεται έγκειται στο γεγονός ότι βάσει του ν.4110/2013 προβλέπεται υψηλότερο τέλος επιτηδεύματος (600 ευρώ) στον οποίο όμως νόμο δεν υπήρχε διάταξη που να καταργεί τον προηγούμενο. Χωρίς την συγκεκριμένη τροπολογία τα υποκαταστήματα ενδέχεται να πληρώσουν 900 ευρώ αντί των 600 όπως προβλέπεται. Επίσης με την παρούσα τροπολογία εξαιρούνται των ανωτέρω πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.
Ορθώς εισάγεται η συγκεκριμένη διάταξη, αλλά προκαλούνται ερωτηματικά σχετικά με τον βαθμό αναπηρίας. Συνήθως στην νομοθεσία το ποσοστό αναπηρίας που τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης είναι 67%. Στην συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρείται μια αυστηροποίηση του πλαισίου.
Στην τρίτη παράγραφο προβλέπεται ότι τα προστατευόμενα μέλη επιβαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και των οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3000 ευρώ ή το ποσό των 6000 σε περιπτώσεις αναπηρίας 67% και άνω. Σε διαφορετική περίπτωση τα πρόσωπα αυτά φορολογούνται κανονικά. Επί της ουσίας τροποποιείται ο ν.2238/1994 άρθρο 7 παράγραφος 2, όπου το ποσό της πρώτης κατηγορίας αυξάνεται κατά 100 ευρώ (από 2900 σε 3000) και διασαφηνίζεται ότι η διάταξη ισχύει είτε για πραγματικό είτε τεκμαρτό εισόδημα.
Στην τελευταία παράγραφο δίνεται παράταση στις φορολογικές δηλώσεις για συμπερίληψη επιπλέον δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες.

Άρθρο 3
Στην πρώτη παράγραφο ορίζεται ότι όσοι φορολογούνται εντός ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι όμως δεν διαμένουν στην Ελλάδα και οι οποίοι πρόκειται να προβούν σε πράξεις (πχ αγορές) εντός του 2013 μπορούν να καταβάλλουν τον ΦΠΑ προκαταβολικά στην πρώτη εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση για το τρίτο τρίμηνο του 2013.
Επί της ουσίας δίνεται η δυνατότητα α) σε όσους οφείλουν ΦΠΑ από την αρχή του έτους να τον καταβάλλουν στην σχετική δήλωση για το τρίτο τρίμηνο χωρίς κυρώσεις και β) να καταβάλλουν το ΦΠΑ πριν την πράξη. Το σημείο β προκύπτει από την ανάγνωση της παραγράφου αν και δεν στέκει λογικά, επομένως δεν θεωρώ ότι χρήζει σχολιασμού στην ολομέλεια. Σε διαφορετική περίπτωση πρόκειται για μέτρο «απελπισίας». Το Υπ. Οικ. Ουσιαστικά προσπαθεί να μαζέψει τις οφειλές ΦΠΑ που δεν έχουν καταβληθεί στην προσπάθεια επίτευξης πλεονάσματος.
Οι παράγραφοι 2 και 3 παρατείνουν την υφιστάμενη νομοθεσία κατά ένα έτος και 6 μήνες (από 31/12/2012 σε 31/12/2013 και από 30/6/2013 σε 31/12/2013) αντίστοιχα σχετικά με την αίτηση επιλογής φορολόγησης για την εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. (Η επιλογή έχει να κάνει σχετικά με το αν ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί αυτοτελώς για αυτό το έσοδο ή στα πλαίσια των μικτών συμβάσεων).
Στην τέταρτη παράγραφο προβλέπεται ότι υπόχρεος σε φόρο είναι ο λήπτης των αγαθών ο οποίος διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας ανεξαρτήτως που είναι εγκατεστημένος εφόσον ο προμηθευτής (πωλητής) του αγαθού δεν είναι εγκατεστημένος στην χώρα και έχει λάβει άδεια είτε ο ίδιος είτε ο όμιλος στον οποίο υπάγεται για αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή των αγαθών στην χώρα. (Ο εισαγωγέας του αγαθού δεν είναι εγκατεστημένος στην χώρα και δεν υπόκειται σε φορολόγηση).
Με την παράγραφο αυτή γίνεται σαφές ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν μόνο για τον λήπτη που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ. Σε προηγούμενο νόμο ίσχυε και για τους μη έχοντες ΑΦΜ/ΦΠΑ.
Με την τελευταία παράγραφο του άρθρου ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις εστίασης μπαίνουν σε καθεστώς χαμηλής φορολόγησης (ΦΠΑ 13% από 23%) οι καφέδες και ροφήματα σοκολάτας και κάθε είδους αφέψημα όπως τσάι κλπ που παρασκευάζονται ως έτοιμα προς κατανάλωση ποτά κατόπιν παραγγελίας του πελάτη.
Σχόλιο: Η παράγραφος αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των τιμών των ανωτέρω προϊόντων σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ. Να σημειωθεί ότι όπως προέκυψε και από την μείωση του ΦΠΑ εστίασης, οι τιμές αν μειωθούν θα πέσουν σε ποσοστό πολύ λιγότερο της μείωσης του ΦΠΑ. Επομένως δεν είναι ξεκάθαρο αν η μείωση θα ωφελήσει τους καταναλωτές ή τους επιχειρηματίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι στο μέτρο.
(άρθρο 5)
Εν τάχει επιβάλλεται τέλος υπέρ του δημοσίου (Τέλος Παραμονής Πλοίων – ΤΠΠ) στα σκάφη αναψυχής, στα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη μήκους μικρότερου των 7 μέτρων και στα επαγγελματικά τουριστικά μήκους άνω των 7 μέτρων.
Το ΤΠΠ διαφέρει ανάλογα με το μήκος του σκάφους ενώ παρέχεται έκπτωση στο τέλος ίση με 30% για τα σκάφη που ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια.
Οι υπόλοιπες παράγραφοι ασχολούνται με τυπικά ζητήματα όπως ο ορισμός της κάθε κατηγορίας σκαφών, ο τρόπος πληρωμής του τέλους από τα οποία δεν προκύπτει κάτι αξιοσημείωτο.
Το άρθρο αυτό είναι θετικό αφού αναμένεται να αποδώσει γύρω στα 21 εκ. ευρώ στο Κράτος.

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά