Δελτία τύπου

Δήλωση για την 10η Δεκέμβρη - Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

69 χρόνια μετά την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η 10η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παραμένει η πιο αειθαλής και επίκαιρη Παγκόσμια Ημέρα.
Κοινωνίες που βάλλονται ποικιλοτρόπως από νέα δεδομένα, νέες προκλήσεις, ακόμη και καινοφανείς απειλές, καλούνται να διαφυλάξουν τον νομικό πολιτισμό τους, μέσω της απαρέγκλιτης προστασίας και επικαιροποίησης της θεσμικής κατοχύρωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και παράλληλα, μέσω της απόρριψης του πολιτικού κυνισμού και σκεπτικισμού.
Στη χώρα μας η οποία εξέρχεται από μια βαθιά κρίση που έπληξε βάναυσα τα δικαιώματα σε πολλά επίπεδα, προσπαθούμε, κάτω από αντίξοες συνθήκες και με πολυδιάστατο αγώνα, να διασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε τους έκφανση για κάθε μειοψηφία, για κάθε ευάλωτη ομάδα, πολλές εκ των οποίων ήταν αόρατες μέχρι σήμερα.
Διορθώσαμε χρόνιες αδικίες για ομάδες συμπολιτών μας, θέσαμε στον δημόσιο διάλογο ζητήματα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ταμπού, θωρακίζουμε θεσμικά το νομικό μας πλαίσιο, ώστε να τοποθετούμαστε, πλέον, με υπερηφάνεια, αλλά και με διάθεση αυτοκριτικής, ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως ισότιμοι συνομιλητές και όχι ως παρίες της Διεθνούς Κοινότητας.
Αποδεικνύουμε έμπρακτα, πως αυτό που απουσίαζε ώστε να κατοχυρωθούν θεσμικά αναπαλλοτρίωτα και οικουμενικά δικαιώματα, ήταν η πολιτική βούληση.
Η αλληλεγγύη, τα ίσα μέτρα και σταθμά, ο σεβασμός, η εμπέδωση και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων, δεν αποτελεί πολυτέλεια και δεν είναι επιλογή.
Είναι μια συμβατική υποχρέωση ενός Κράτους Δικαίου και αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής μας ύπαρξης και ύψιστη δημοκρατική υποχρέωση, χωρίς εκπτώσεις και αστερίσκους.
Και ακριβώς επειδή ο αγώνας για τη διαφύλαξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν μπορεί παρά να είναι αέναος και θα συνεχίζεται όσο εξελίσσονται οι κοινωνίες, όσο υπάρχει ο Άνθρωπος, αυτή η Ημέρα θα παραμένει για πάντα επίκαιρη για να μας θυμίζει όσα μένει ακόμη να κάνουμε μέχρι την πλήρη απόλαυση των Δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου που διαβιεί στη χώρα μας, μέχρι την τελική χειραφέτηση της κοινωνίας.

 

IMG 4674

Δήλωση για την 3η Δεκέμβρη - Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρίες

Με την ευκαιρία της 3ης Δεκέμβρη, Εθνικής και Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρίες, η Γ.Γ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μαρία Γιαννακάκη έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Η ισότητα και η προστασία κατά των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των προσώπων. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αξίας χωρίς καμία διάκριση βάσει οποιουδήποτε ατομικού χαρακτηριστικού, όπως η αναπηρία, καθώς και η θεσμική κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν αξίες άρρηκτα συνυφασμένες με τις αρχές του Κράτους Δικαίου και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος κάθε χώρας, και ως εκ τούτου αποτελούν προτεραιότητα της Ελληνικής Πολιτείας.
Θεωρητικά, τα άτομα με αναπηρίες απολαμβάνουν την προστασία και τα δικαιώματα του Ανθρώπου που κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το πραγματικό αλλά το ιδεώδες. Η διακριτική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες παραμένει καθημερινή πραγματικότητα, από τις πιο ορατές μορφές της (όπως η ιδρυματοποίηση) έως τις πιο αόρατες (όπως η ύπαρξη κοινωνικών εμποδίων), με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρίες.
Το 2006 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, καλώντας τα συμβαλλόμενα κράτη να αναλάβουν δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Η Σύμβαση αποτυπώνει με νομικά δεσμευτικό τρόπο την αλλαγή παραδείγματος στα θέματα αναπηρίας, σηματοδοτεί δηλαδή τη μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο και την οριστική αποδοχή και υιοθέτηση της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία.
Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο με τον ν.4074/2012. Ως εκ τούτου, καλείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κύρωση και να ανταποκριθεί στη διπλή πρόκληση της προσαρμογής του περιβάλλοντος και της έννομης τάξης, σε εναρμόνιση με τη Σύμβαση.
Πέντε χρόνια μετά, η υλοποίηση της υποχρέωσης δρομολογείται με τον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.4488/2017, ο οποίος συνιστά ορόσημο στην ελληνική νομοθεσία και αποφασιστικό βήμα στην αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρίες και την κατάρριψη των προκαταλήψεων. Ο ν.4488/2017 αφορά στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την εξειδίκευση και προσαρμογή της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα για την καταπολέμηση του θεσμικού ρατσισμού και της ανεμπόδιστης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις πτυχές της ζωής και της καθημερινότητάς τους.
Επίσης, ο ν.4488/2017 περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, βάσει των οποίων ο Υπουργός Επικρατείας ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση, η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς , ενώ, σε κάθε Υπουργείο, Περιφέρεια και Δήμο ορίζονται Επιμέρους Σημεία Αναφοράς για την παρακολούθηση υλοποίησης των υιοθετούμενων, κατ' εφαρμογή της Σύμβασης, δημόσιων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.
Η παραπάνω κυβερνητική επιλογή, όσον αφορά την εθνική εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης, σηματοδοτεί την αναγνώριση της αναγκαιότητας ένταξης της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα πεδία πολιτικής καθώς, επίσης, και της αντιμετώπισης του διαχρονικού δομικού ελλείμματος στον συντονισμό των δημόσιων πολιτικών στα θέματα αναπηρίας. Σκοπός είναι η διαμόρφωση συγκροτημένης και συνεκτικής εθνικής πολιτικής για την προώθηση και την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης, η οποία, αναμφίβολα, απαιτεί μία πολυτομεακή και συντονισμένη προσπάθεια της Ελληνικής Διοίκησης.
Η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του νέου της ρόλου, ως Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, έχει αναλάβει νέες αρμοδιότητες που αφορούν:
την υποδοχή και τον χειρισμό ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
τη συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς που ορίζονται σε κάθε Υπουργείο, Περιφέρεια και Δήμο,
τη διασύνδεση με το Πλαίσιο Προαγωγής της Σύμβασης, ήτοι τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος τελεί σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία,
τη διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων, οργανωμένες ή μη που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες,
την παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες,
την εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες,
τη σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες των Ηνωμένων Εθνών των προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εκθέσεων.

Για την Ελληνική Πολιτεία, το ζήτημα αναπηρίας είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός και η προστασία των οποίων είναι στοιχείο της πολιτικής μας ταυτότητας και εκφράζεται με την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί ένα πλέγμα προστασίας, μέσω ενός ολιστικού σχεδίου, οριζόντιου, διυπουργικού και διεπιστημονικού, που δεν αντιμετωπίζει το Άτομο με Αναπηρία ως αντικείμενο φιλανθρωπίας αλλά ως υποκείμενο δικαιωμάτων, όπως άλλωστε επιτάσσει και το Σύνταγμα.

 

1 1

19 και 20 Νοέμβρη: δύο μέρες αφιερωμένες στα παιδιά για να μας θυμίζουν όσα δεν έχουμε κάνει

Η 19η Νοέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης, δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς συνδυάζεται με την σημερινή, 20η Νοέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα οποία περιγράφονται στην ομώνυμη Σύμβαση του ΟΗΕ.
Με αφορμή αυτές τις δύο μέρες είναι επιτακτική η ανάγκη να θυμηθούμε πως η παιδική κακοποίηση δεν έχει γεωγραφικά σύνορα, ούτε όρια ανοχής και μη και ότι οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας είναι κρίσιμες και καθοριστικές για την κοινωνικοποίηση και διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και την ακολουθούν δια βίου, ενώ η οικογένεια οφείλει να αποτελεί τον «φυσικό» χώρο προστασίας για τα παιδιά, προφυλάσσοντάς τα από εικόνες και εμπειρίες βίας καθεμιάς από τις αναφερθείσες μορφές, όχι μόνο άμεσα και με θύματα τα ίδια, αλλά και από αυτές που έχουν αποδέκτες μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως η μητέρα, και έχουν άμεση αρνητική επίδραση στον ψυχισμό του παιδιού.
Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώνεται η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Παιδί, μία στρατηγική επιλογή που εκφράζει την ουσιαστική δέσμευση της ελληνικής πολιτείας να διαμορφώσει αποτελεσματικές πολιτικές για το βέλτιστο συμφέρον κάθε παιδιού που ζει στη χώρα, χωρίς αποσπασματικό χαρακτήρα και με στόχο την αποφυγή των παρατηρούμενων αλληλεπικαλύψεων της Διοίκησης. Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης υπήρξε πάγιο αίτημα ανεξάρτητων φορέων, όπως του Συνηγόρου του Παιδιού και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και υποχρέωση της χώρας όπως προκύπτει από τις καταληκτικές παρατηρήσεις προς την Ελλάδα της Επιτροπής της Σύμβασης του ΟΗΕ της 15ης Ιουνίου 2012.
Σκοπός είναι η διαμόρφωση συγκροτημένης και συνεκτικής εθνικής πολιτικής για την προώθηση και την εφαρμογή των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και αποτελεί μια πολυτομεακή και συντονισμένη προσπάθεια της Ελληνικής Διοίκησης, που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις μεμονωμένες και αποσπασματικές δράσεις, και να το εντάξει στην ευρύτερη πολιτική βούληση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί ένα πλέγμα προστασίας για το Παιδί, μέσω ενός ολιστικού σχεδίου, οριζόντιου, διεπιστημονικού και διυπουργικού, που δεν αντιμετωπίζει το παιδί ως παρακολούθημα των γονιών του, αλλά ως έναν νεαρό πολίτη, όπως άλλωστε επιτάσσει και το Σύνταγμα.

 

blue

Συνάντηση με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Η Γ.Γ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα. Μαρία Γιαννακάκη, παρευρέθηκε, χθες, 2 Νοεμβρίου 2017, στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).
Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.4488/2017, η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέλαβε μια νέα αρμοδιότητα ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Στη συνεδρίαση παρουσιάσθηκε ο νέος νόμος, ο οποίος συνιστά ορόσημο στην ελληνική νομοθεσία και αλλαγή παραδείγματος στις δημόσιες πολιτικές για την αναπηρία. Συγκεκριμένα, αφορά στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων προς τον σκοπό της καταπολέμησης του θεσμικού ρατσισμού, της ανεμπόδιστης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους σε όλες τις πτυχές της ζωής και της καθημερινότητάς τους.
Η Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπογράμμισε ότι ο νέος νόμος αποδεικνύει έμπρακτα την αναγνώριση της σπουδαιότητας και της δικαιωματικής διάστασης των θεμάτων αναπηρίας από την κυβέρνηση που ανέλαβε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία.
Επίσης, εξήρε τους αγώνες του αναπηρικού κινήματος για αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι συνιστούν συνθήκη για (ανα-)διαμόρφωση του κοινωνικο-πολιτικού πεδίου και για κοινωνικό μετασχηματισμό.
Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε στον συμβολικό, και όχι μόνο, χαρακτήρα που έχει ο ορισμός της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για τα θέματα αναπηρίας. Επεσήμανε, ωστόσο, τον πολυσχιδή χαρακτήρα του εγχειρήματος, γεγονός που επιβάλλει τη συντονισμένη επιχειρησιακή δράση των εμπλεκόμενων φορέων.
Ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.μεΑ, τα οποία έθεσαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, και συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων σε θέματα αναπηρίας.

 

P1012273

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ρομά

Η πορεία των Ρομά στην ιστορία είναι γεμάτη με ιστορίες εθνοκάθαρσης, εξευτελισμού, βασανιστηρίων, απαγωγών παιδιών, καταναγκαστικής εργασίας. Αιώνες οι Ρομά είναι στιγματισμένοι σαν εγκληματίες, κοινωνικά απόβλητοι και αγύρτες. Η γενοκτονία τους κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένει άγνωστη ακόμη και σήμερα στους πολλούς, ίσως επειδή οι Ρομά είναι διεσπαρμένοι και ανοργάνωτοι, χωρίς κρατική οντότητα για να υποστηρίξει την υπόθεσή τους ενώ εξακολουθούν να θεωρούνται από την "πολιτισμένη" Ευρώπη ως άνθρωποι β′ κατηγορίας.

Ένα κεφάλαιο ιστορίας που ακόμη δεν έχει λάβει τη θέση που του αρμόζει στα σύγχρονα ιστορικά βιβλία, πολλές φορές ούτε ως απλή αναφορά, με τις ανάλογες συνέπειες στην κοινωνία. Μνήμες θαμμένες στην πιο σκοτεινή γωνιά της ανθρώπινης συνείδησης και της ευρωπαϊκής ιστορίας, μια επιλεκτική αμνησία που δεν αίρεται και που διαιωνίζει στερεότυπα, που αφήνει ανερυθρίαστα να αναπαράγονται λόγος και εγκλήματα μίσους κατά των Ρομά.
Το έργο της κοινοτοπίας του κακού συνεχίζει να παίζεται σε σε βάρος της πιο μεινότητας από τις μειονότητες, ενός πληθυσμού που μετρά σήμερα πάνω από 8 εκατομμύρια ανθρώπους και που αδυνατεί να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί βασικά Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Η εφαρμογή των αποφάσεων των Διεθνών Οργανισμών για θέματα Ρομά γίνεται αντιληπτή από σημαντικό, δυστυχώς, κομμάτι κρατών ως φιλανθρωπία ή αλληλεγγύη, ενώ είναι συμβατική υποχρέωση, όπως αυτό προκύπτει από την παρουσία των κρατών στα διεθνή φόρα.
Στις περιόδους της οικονομικής κρίσης, αλλά και της ιδιότυπης, με τις επιμέρους ιδιαιτερότητες, έξαρσης του εθνικισμού, η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φαντάζει πολυτέλεια. Όμως, απάντηση στις σύγχρονες πολιτικοκοινωνικές στρεβλώσεις, όπως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο νεοναζισμός, είναι ακριβώς αυτή: περισσότερα δικαιώματα, περισσότερη δημοκρατία, ενίσχυση του Κράτους Δικαίου.
Ακόμη και στις χώρες όπου υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο και πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), έχουμε να αντιμετωπίσουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις που δυσχεραίνουν το έργο ακόμη και των πιο ευέλικτων και συνεργάσιμων Διοικήσεων.

Στη χώρα μας, ο αγώνας για την ισότητα και την πλήρη ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινωνία, είναι ένας δύσβατος και μακρύς δρόμος. Και όπως κάθε κοινωνική διεργασία, απαιτεί αλλαγή νοοτροπιών εκατέρωθεν, υπομονή και αποφασιστικότητα. Η επίλυση των προβλημάτων περνά μέσα από τη λύση των προβλημάτων στέγασης, την εκπαίδευση, την πρόσβαση στην περίθαλψη, την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενδυνάμωση των γυναικών.

 

tsigganoi

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά