Ομιλίες

Χαιρετισμός στην Εκδήλωση της Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία για την ψήφιση της κατάργησης της διάταξης περί αρτιμέλειας ως όρου φοίτησης στις δραματικές σχολές

Κυρίες και κύριοι,

Υπηρεσιακοί λόγοι απουσίας μου στο εξωτερικό δεν κατέστησαν, δυστυχώς, εφικτή την παρουσία μου στη σημερινή εκδήλωση σας. Ως Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαιρετίζω την ψήφιση του άρθρου 32 παρ. 2 εδάφιο ε του Ν. 4452/2017 και τη μέσω αυτής κατάργηση της αρτιμέλειας, η οποία πέραν της τριακονταετίας αποτελούσε προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψήφιων σπουδαστών και σπουδαστριών στις δραματικές σχολές της χώρας μας.
Όπως γνωρίζετε η χώρα μας έχει κυρώσει με τον Ν. 4074/2012 τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής προσφυγής ενώπιων της Επιτροπής, σε περίπτωση παραβίασης της Σύμβασης. Στο άρθρο 30 της Διεθνούς αυτής Σύμβασης, η οποία αποτελεί μέρος της εσωτερικής μας νομοθεσίας, ορίζεται, ότι τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των Ανθρώπων με Αναπηρία να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, στην πολιτιστική ζωή καθώς και ότι οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα Άτομα με Αναπηρία: απολαμβάνουν την πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό σε προσβάσιμες μορφές, απολαμβάνουν ισότιμης πρόσβασης στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στους τόπους που αυτές διεξάγονται και στο βαθμό που καθίσταται δυνατό, απολαμβάνουν την πρόσβαση στα μουσεία και τους τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκτός, όμως, από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, η χώρα μας έχει ενσωματώσει με τον Ν. 3304/2005 τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ για την εξάλειψη των διακρίσεων και την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, λόγω φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας. Με πρωτοβουλία, μάλιστα, της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπήρξε πρόσφατη τροποποίηση των εν λόγω Οδηγιών προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του ορισμού των διακρίσεων στην απασχόληση υπέρ των <Ατόμων με Αναπηρία.
Η κατάργηση, λοιπόν, της επίμαχης διάταξης του π.δ. 370/1983, όπως καθίσταται κατανοητό, είναι πολύ σημαντική για δύο, κυρίως, λόγους: Πρώτον γιατί με την πρόβλεψη της, η χώρα μας ανταποκρίθηκε στις διεθνείς της υποχρεώσεις, αναφορικά με το δικαιωματικό κεκτημένο υπέρ των Ανθρώπων με Αναπηρία. Δεύτερον, γιατί μέσα από το περιεχόμενο της, θεσμοθετείται η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των Ανθρώπων με Αναπηρία στο χώρο της τέχνης και της εκπαίδευσης σε αυτήν. Και επειδή η τέχνη αποτελεί κορυφαίο μέσο ανθρώπινης έκφρασης αλλά και ελευθερίας... η κατάργηση της αρτιμέλειας οφείλει να μην μείνει στο επίπεδο του συμβολικού αλλά να εφαρμοστεί με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των Ανθρώπων με Αναπηρία, που θα επικαλεστούν το περιεχόμενο της.
Ως Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγχαίρω όλους και όλες όσους/ες συνεισέφεραν στην υλοποίηση της άρσης αυτής της αναχρονιστικής απαγόρευσης και στέκομαι αρωγός σε κάθε προσπάθεια απόλαυσης στην πράξη των δικαιωμάτων όλων των Ανθρώπων με Αναπηρία, έχοντας το βλέμμα μου στραμμένο στην πρόοδο της κοινωνίας και στην εμπέδωση της αποδοχής της ανθρώπινης ποικιλομορφίας σε όλες της τις διαστάσεις.

 

παρλ 1

top banner par-2

 
Copyright © 2012. www.mariayannakaki.gr | Όλα τα νέα σήμερα newspolis.gr | Designed by Shape5.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μαρίας Γιαννακάκη | υποψηφιοι, Αττική, περιφέρεια, Παρέμβαση, για την Αττική, Β' Πειραιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης, Πέραμα, Πειραιάς, Ανθρώπινα, δικαιώματα, LGBT, ισότητα, Εξωτερική, πολιτική, Εθνική Άμυνα, Τουρκία, Κύπρος, Κυπριακό, Ευρωπαϊκή, Ένωση, ομοφυλόφιλοι, Ρομά